GESTALT TERAPI & EQI TERAPI

Å` bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan se seg selv og sine valg. Ved å bearbeide traumene fra barndommen og skape mer plass til glede og alt annet vi ønsker å fylle livene våre med.

Jeg har tid til deg.