Om meg


  • Terapeut Margrethe Myhrer er en oslo basert terapeut. jeg tilbyr emosjonell terapi med fokus på relasjonen til deg selv og dine omgivelser.Jeg er under videreutdanning og tilbyr Gestalt terapier også. Jeg er godkjent Gestalt studentterapeut hvor jeg går 3 året på Norsk Gestalt institutt. jeg har full taushetsplikt og går jevnlig til veiledning. Jeg er medlem av NGF.


Trenger du hjelp til å sortere tankene og følelsene dine? Står du litt fast i livet ditt? Ønsker du mer glede i livet ditt? Å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan se seg selv og sine valg. Ved å bearbeide traumene fra barndommen og skape mer plass til glede og alt annet vi ønsker å fylle livene våre med.

Gestaltterapi

Gestaltterapi omfatter tanker, kropp og følelser, og hvordan vi bruker oss selv som menneske i våre omgivelser og i våre relasjoner.

Å oppdage hvor vi er

I løpet av livet møter vi alle utfordringer vi ikke klarer å løse der og da. Det blir hengende ved, vi kommer ikke videre. Det kan være utfordringer i relasjoner og samliv, problemer med oppgaver vi ikke klarer å håndtere, erfaringer fra barndommen vi bærer med oss og mye annet. Vi kommer ikke videre før vi vet hvor vi står. Og at vi står.

Gestaltterapien søker ikke bare oppdage hvor «skoen trykker», eller hvorfor, men også hvordan «skoen trykker». Vi søker erfaringen av fenomenet her og nå. «Hvordan gjør du det?» «Hva blir du klar over?» Ved å gå inn i hvordan kan vi oppdage det vi vet men ikke ennå er bevisst. Og samtidig oppdage hvor vi er og hva vi trenger her.

Relasjonell terapi

Terapeuten er aktiv og nær som relasjon, og gir respons på det som er akkurat her og nå ut fra seg selv og sine egne reaksjoner. Sammen oppdager vi og undersøker. Terapien er derfor avhengig av en oppmerksom, empatisk og selvrefleksiv terapeut.

Du kan lese mer om Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og om gestaltterapi. Her : https://gestalt.no

Eqi Denne terapiformen går i kjernen av hvilke tanker du har om deg selv og er svært effektiv for å bygge din selvfølelse. For oss som EQ-terapeuter er det utrolig sterkt og rørende å få lov til å bli med på reisen, der den som får terapi lærer å bli mer glad i seg selv, ved å snakke til sitt indre barn.

Erfaringen vår er at denne terapiformen medfører at du står sterkere i deg selv og blir kvitt vonde opplevelser som ofte tar stor plass. Dermed blir det mere plass til glede og overskudd.


  • Ved å anerkjenne alle følelser, hjelper vi den som får terapi, til å finne sine svar